Pośrednictwo wizowe – Chiny

Obywatele Polski wyjeżdżający do Chińskiej Republiki Ludowej podlegają obowiązkowi posiadania wizy.

Wymagane dokumenty:

1 fotografia (zdjęcie paszportowe – kolorowe, 3,5 cm x 4,5 cm, twarz na wprost, na białym tle)

 • paszport
 • kopia biletu lub rezerwacji lotniczej
 • rezerwacja hotelowa
 • wypełniony formularz wizowy (Formularz A)
 • kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem

Wniosek wizowy musi zawierać dokładne odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim pytania.

W celu uzyskania wizy paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki i posiadać 6 wolnych stron na wklejenie wizy (strony nie muszą być obok siebie).

 • W przypadku Polaków mających podwójne obywatelstwo i posługujących się zagranicznym paszportem należy wypełnić również Formularz B oraz dołączyć kserokopię polskiego dowodu osobistego.
 • W przypadku obcokrajowców należy wypełnić również Formularz B. Dodatkowym dokumentem niezbędnym do otrzymania wizy jest posiadanie karty stałego lub tymczasowego pobytu, karty obywatela Unii Europejskiej, bądź posiadanie zezwolenia na pracę lub na zameldowanie obcokrajowca na terenie Rzeczypospolitej. Kserokopię wyżej wymienionych dokumentów dołączyć należy do dokumentacji wizowej (oryginał do wglądu).

Formularz wizowy
Chiny – Formularz A

Formularz wizowy
Chiny – Formularz B

Wiza turystyczna przyznawana jest na okres maksymalnie 30 dni pobytu.

Na podstawie wydruku rezerwacji lotniczej i zaproszenia od firmy chińskiej można uzyskać wizę jednokrotną ważną 3 miesiące lub dwukrotną ważną 6 miesięcy. Ważność wizy rozpoczyna się od dnia złożenia dokumentów w Ambasadzie.

Wizę wielokrotną można uzyskać jedynie na podstawie zaproszenia potwierdzonego przez władze kantonalne (zaproszenia na specjalnym druku).

Termin oczekiwania na wydanie wizy:

 • tryb zwykły – siedem dni roboczych
 • tryb ekspresowy – dwa dni robocze (nie licząc dnia złożenia dokumentów w konsulacie)
 • tryb błyskawiczny – realizacja wizy w ten sam dzień – anulowany

Obliczając czas oczekiwania na wizę uwzględnić należy kilka dodatkowych dni na dostarczenie i odebranie dokumentacji, a także dni przyjmowania i wydawania dokumentów wizowych przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej.

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej – Wydział Konsularny

ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa

 • poniedziałek 13:30 – 15:30
 • wtorek – nieczynne
 • środa 09:00 – 11:00
 • czwartek 09:00 – 11:00
 • piątek – nieczynne

* Za wyjątkiem chińskich i polskich świąt.