Dokumenty potrzebne do zapisu

Umowa o Świadczenie Usług Turystycznych

Ogólne Warunki
Uczestnictwa

Ogólne Warunki
Ubezpieczenia
„Bezpieczne Podróże”

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Wnioski wizowe

Formularz wizowy
Chiny

Formularz wizowy
Wietnam

Formularz wizowy
Indonezja

Certyfikaty

Certyfikat Krajowego Rejestru Długów

Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej Signal Iduna 2019

Certyfikat Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora

Certyfikat Członkostwa PIT

Certyfikat Biuro podróży przyjazne zdrowiu turysty

Wyciąg z Centralnej
Ewidencji Organizatorów
Turystyki i Pośredników
Turystycznych


Ewidencji Organizatorów
Turystyki i Pośredników
Turystycznych
Zaświadczenie o wpisie do
rejestru OTiPT Marszałka

Dyplomy i wyróżnienia

Dyplom za dynamiczny
rozwój sprzedaży ubezpieczeń

Wyróżnienie w konkursie
Złoty Biegun
Rynku Turystycznego

Katalogi

Katalog 2017

Katalog 2016

Katalog 2015

Katalog 2014

Katalog 2013

Katalog 2012

Katalog 2011

Katalog 2010

Katalog 2009

Katalog 2008

Katalog 2007