Ubezpieczenie Podróżne

Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Orient Travel ubezpieczeni są Towarzystwie Ubezpieczeń Signal Iduna Polska. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje:

  •  ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) do 30 000 EUR
  •  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 16 000 PLN
  •  ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) do 1 800 PLN
  •  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 50 000 EUR

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znaleźć można w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże”.

Choroba przewlekła wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

Choroba nowotworowa schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu. Schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawić się ostrymi, pojawiającymi się nagle objawami.

Ubezpieczenie zawarte w ofercie nie obejmuje ewentualnej zwyżki z tytułu następstw choroby przewlekłej/nowotworowej. W przypadku, gdy uczestnik cierpi na chorobę przewlekłą/nowotworową zalecane jest opłacenie dodatkowej składki. Nie dotyczy sytuacji, gdy choroba przewlekła bądź nowotworowa nie została rozpoznana przed wyjazdem za granicę i ujawniła się podczas pobytu za granicę dając objawy wymagające udzielenia pomocy natychmiastowej lub ratującej życie.

W przypadku zdarzenia losowego zaistniałego w czasie wyjazdu ubezpieczyciel ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej Ubezpieczonego. Jeśli zdarzenie zaistniało na tle choroby przewlekłej bez uprzednio wykupionej przez Ubezpieczonego zwyżki z tytułu następstw choroby przewlekłej ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od pokrycia lub wypłaty świadczeń na rzecz poszkodowanego Ubezpieczonego.

W przypadku, gdy ktoś z Państwa jest zainteresowany wykupem dodatkowego ubezpieczenia bardzo prosimy o kontakt z naszym biurem.

W zależności od Państwa preferencji ubezpieczenie można wykupić również we własnym zakresie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Dokumenty do pobrania

– kliknij w ikonę, aby otworzyć wybrany dokument –

Signal Iduna
Bezpieczne Podróże
Karta ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Signal Iduna
Bezpieczne Podróże
Aneks nr 1 do OWU

Signal Iduna
Bezpieczne podróże
Aneks nr 2 do OWU

Signal Iduna
Bezpieczne Podróże
Zmiany od V.2020
dot. Covid-19