Pośrednictwo wizowe – Filipiny

Obywatele Polski przebywający na terenie Republiki Filipin nie dłużej niż 30 dni zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy.

Przy wjeździe na Filipiny dokument paszportowy musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki. Podróżni mogą zostać poproszeni na granicy o okazanie biletu powrotnego lub biletu do innego kraju, dokumentów potwierdzających cel przyjazdu, a także środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu (wysokość kwoty na dzień pobytu nie jest określona). Turyści nie mogą przedłużyć pobytu bezwizowego. Osoby planujące pobyt dłuższy niż 30 dni muszą ubiegać się o wizę w Ambasadzie Republiki Filipin na terenie Polski.


Wymagane dokumenty:

 • 2 fotografie (zdjęcie paszportowe – kolorowe, 3,5 cm x 4,5 cm, twarz na wprost, na białym tle)
 • wypełniony formularz wizowy – uwaga: podpis na formularzu wizowym musi być poświadczony notarialnie!
 • kopia biletu lub rezerwacji lotniczej w obie strony
 • kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem
 • paszport

Wniosek wizowy musi zawierać dokładne odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim pytania.

W celu uzyskania wizy paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki i posiadać 1 stronę wolną na wklejenie wizy.

Formularz wizowy
Filipiny

Wiza turystyczna przyznawana jest na okres maksymalnie 30 dni pobytu.

Na podstawie wydruku rezerwacji lotniczej i zaproszenia od firmy chińskiej można uzyskać wizę jednokrotną ważną 3 miesiące lub dwukrotną ważną 6 miesięcy. Ważność wizy rozpoczyna się od dnia złożenia dokumentów w Ambasadzie.

Wizę wielokrotną można uzyskać jedynie na podstawie zaproszenia potwierdzonego przez władze kantonalne (zaproszenia na specjalnym druku).

Termin oczekiwania na wydanie wizy:

 • tryb zwykły – siedem dni roboczych
 • tryb ekspresowy – dwa dni robocze (nie licząc dnia złożenia dokumentów w konsulacie)
 • tryb błyskawiczny – realizacja wizy w ten sam dzień – anulowany

Obliczając czas oczekiwania na wizę uwzględnić należy kilka dodatkowych dni na dostarczenie i odebranie dokumentacji, a także dni przyjmowania i wydawania dokumentów wizowych przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej.

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej – Wydział Konsularny

ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa

 • poniedziałek 13:30 – 15:30
 • wtorek – nieczynne
 • środa 09:00 – 11:00
 • czwartek 09:00 – 11:00
 • piątek – nieczynne

* Za wyjątkiem chińskich i polskich świąt.