Pośrednictwo wizowe – Indie

Obywatele Polski wyjeżdżający do Republiki Indii podlegają obowiązkowi posiadania wizy.

Wymagane dokumenty:

 • 1 fotografia (zdjęcie paszportowe – kolorowe, 3,5 cm x 4,5 cm, twarz na wprost, na białym tle)
 • wypełniony formularz wizowy (formularz wypełniany jest w języku angielskim)
 • kopia biletu lub rezerwacji lotniczej
 • paszport
 • w przypadku ubiegania się o wizę służbową – wymagane jest zaproszenie z Indii skierowane do Ambasady Indii – Wydział konsularny Warszawa oraz pismo przewodnie z firmy delegującej (w języku angielskim).
 • w przypadku ubiegania się o wizę służbową – termin realizacji wiz ustalany jest indywidualnie przez konsulat. Konsulat zastrzega sobie prawo do wezwania osoby ubiegającej się o wizę służbową na indywidualną rozmowę.

Wniosek wizowy musi zawierać dokładne odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim pytania. Podpis na formularzu musi być taki sam jak w paszporcie. Ważność wizy rozpoczyna się w dniu jej wystawienia. W celu uzyskania wizy paszport powinien być ważny minimum 12 miesięcy od daty zakończenia wycieczki i posiadać 2 wolne strony na wklejenie wizy (strony nie muszą być obok siebie).

Uwaga!
Z dniem 09.07.2012r. Ambasada Indii w Warszawie realizuje internetowy system składania wniosków wizowych. Osoby ubiegające się o wizę zobowiązane są do internetowego wypełnienia wniosku wizowego dostępnego na stronie Ambasady.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać. Tylko tak wypełnione wnioski będą przyjmowane w konsulacie.

Termin oczekiwania na wydanie wizy:

 • minimum 5-10 dni roboczych

Obliczając czas oczekiwania na wizę uwzględnić należy kilka dodatkowych dni na dostarczenie i odebranie dokumentacji, a także dni przyjmowania i wydawania dokumentów wizowych przez Ambasadę Republiki Indii.

Ambasada Republiki Indii

ul. Rejtana 15 / 2-7, 02-516 Warszawa

 • poniedziałek 09:00 – 17:00
 • wtorek 09:00 – 17:00
 • środa 09:00 – 17:00
 • czwartek 09:00 – 17:00
 • piątek 09:00 – 17:00

Dokumenty wizowe przyjmowane są przez Ambasadę od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 12:00, natomiast zawizowane paszporty wydawane są w godzinach 16:00-17:00

* Za wyjątkiem indyjskich i polskich świąt.

!!! Uwaga:
W przypadku zapisu na wycieczkę „Indie z mistycznym Nepalem” niezbędne jest dostarczenie 2 dodatkowych fotografii celem wyrobienia wizy nepalskiej.