Pośrednictwo wizowe – Kambodża

Z dniem 01.01.2009r. Ambasada Kambodży zawiesiła swoją działalność na terenie Polski. Wizy uzyskuje się na granicy.

Wymagane dokumenty:

  • 2 fotografie (zdjęcie paszportowe – kolorowe, 3,5 cm x 4,5 cm, twarz na wprost, na białym tle)
  • paszport
  • wypełniony formularz wizowy (formularz wizowy wypełniany jest w języku angielskim)

Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, ani też środków na pokrycie kosztów pobytu.

Wniosek wizowy musi zawierać dokładne odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim pytania.

W celu uzyskania wizy paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki i posiadać 1 wolną stronę na wklejenie wizy.

Wzór formularza wizowego

wypełnianego na lotnisku

Kambodża

Wiza turystyczna wydawana jest na okres maksymalnie 30 dni.

Wizę turystyczną uzyskać można również za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków wizowych. Osoby ubiegające się o wizę online, zobowiązane są do internetowego wypełnienia wniosku wizowego dostępnego na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kambodży.

Do formularza wypełnianego online dołączyć należy aktualną fotografię (zdjęcie paszportowe – kolorowe, 3,5 cm x 4,5 cm, twarz na wprost, na białym tle) w formacie elektronicznym (plik JPG lub PNG).

Płatności za wizę dokonuje się kartą kredytową.

Gotową wizę otrzymają Państwo drogą mailową. Otrzymany dokument należy wydrukować i okazać wraz z ważnym paszportem na granicy.

W przypadku wyjazdów w innym celu niż turystycznym (wyjazdy biznesowe, dyplomatyczne, itp.) konieczne jest aplikowanie w najbliższej Ambasadzie Królestwa Kambodży, np. w Berlinie.

W przypadku aplikowania o wizę w Ambasadzie wymagane są takie same dokumenty, jak w przypadku ubiegania się o wizę na przejściu granicznym. Jeśli aplikują Państwo o wizę biznesową Ambasada może wymagać dodatkowych dokumentów.

Termin oczekiwania na wydanie wizy:

  • 3 dni (dotyczy zarówno wizy online, jak również tej składanej w tradycyjny sposób w Ambasadzie)

Obliczając czas oczekiwania na wizę uwzględnić należy kilka dodatkowych dni na dostarczenie i odebranie dokumentacji, a także dni przyjmowania i wydawania dokumentów wizowych przez Ambasadę Królestwa Kambodży.

Ambasada Królestwa Kambodży – Wydział Konsularny

Benjamin-Vogelsdorff-Str. 2, 13187 Berlin, Niemcy

  • poniedziałek 09:00 – 17:00 (przerwa lunchowa 12:30 – 13:30)
  • wtorek 09:00 – 17:00 (przerwa lunchowa 12:30 – 13:30)
  • środa 09:00 – 17:00 (przerwa lunchowa 12:30 – 13:30)
  • czwartek 09:00 – 17:00 (przerwa lunchowa 12:30 – 13:30)
  • piątek 09:00 – 17:00 (przerwa lunchowa 12:30 – 13:30)

Dokumenty wizowe przyjmowane są przez Ambasadę od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 10:00, natomiast zawizowane paszporty wydawane są w godzinach 16:00-17:00

* Za wyjątkiem kambodżańskich i niemieckich świąt.