Pośrednictwo wizowe – Nowa Zelandia

Obywatele Polski wyjeżdżający do Nowej Zelandii zwolnieni obowiązkowi wizowego w przypadku wyjazdów, których pobyt nie przekracza 3 miesięcy. Ruch bezwizowy nie dotyczy przyjazdów w celu podjęcia pracy, studiów wyższych i zmiany miejsca zamieszkania na stałe.

Przy wjeździe należy okazać paszport ważny minimum 3 miesięcy od daty zakończenia wycieczki oraz posiadać dokumenty potwierdzające deklarowany charakter pobytu i zamiar opuszczenia kraju w odpowiednim terminie (może to być bilet powrotny, pismo linii lotniczej lub biura podróży stwierdzające, że podróż została zarezerwowana), a także środki finansowe na zaplanowany okres pobytu, tj. 1000 NZD na osobę na każdy miesiąc lub 400 NZD na osobę na miesiąc, jeżeli zostały opłacone koszty pobytu (udokumentowane np. potwierdzeniem wniesienia opłaty za hotel lub wykupieniem voucherów hotelowych). Do udokumentowania posiadanych środków finansowych służą: gotówka, czeki podróżne, czeki bankowe lub karty kredytowe uznanych firm z kredytem na wymienione kwoty. Na podstawie oceny, czy podróżny spełnia kryteria, urzędniki imigracyjny wstawia do paszportu pieczęć określającą termin opuszczenia Nowej Zelandii.

Uwaga!

Terytoria stowarzyszone: nie ma obowiązku wizowego dla obywateli Polski udających się na okres do 31 dni na Wyspy Cooka, Niue i Tokelau. Należy posiadać ważny paszport i powrotny bilet lotniczy.

W przypadku wyjazdu na dłużej niż 3 miesiące, chęci podjęcia pracy lub nauki, konieczne jest wyrobienie wizy.

Aplikacje składać można poprzez stronę internetową Departamentu Imigracji Nowej Zelandii lub w formie papierowej w Centrum Podań Wizowych w Londynie.

Wymagane dokumenty:

 • 1 fotografia (zdjęcie paszportowe – kolorowe, 3,5 cm x 4,5 cm, twarz na wprost, na białym tle)
 • paszport
 • kopia biletu lub rezerwacji lotniczej
 • wypełniony formularz wizowy
 • dowód posiadania wystarczających funduszy na pobyt

w przypadku wiz biznesowych / pozwoleń na pracę tymczasową wymagane są 2 fotografie, pismo delegujące firmy / instytucji na wyjazd, zaproszenie od firmy / instytucji, kopia kontraktu pomiędzy firmą wysyłającą pracownika, a firmą zapraszającą do kraju docelowego, a także dyplom ukończenia studiów / szkoły do wglądu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wiza wydawana jest na okres według dat określonych w kontrakcie.

Wniosek wizowy musi zawierać dokładne odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim pytania.

Formularz wizowy
Nowa Zelandia

Formularz wizowy
Nowa Zelandia (Auckland)

Formularz wizowy
Nowa Zelandia – Pozwolenie na pracę

Termin oczekiwania na wydanie wizy:

 • tryb ekonomiczny – 42 dni
 • tryb standardowy – 21 dni

Obliczając czas oczekiwania na wizę uwzględnić należy kilka dodatkowych dni na dostarczenie i odebranie dokumentacji, a także dni przyjmowania i wydawania dokumentów wizowych przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej.

Ambasada Nowej Zelandii

Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa

 • poniedziałek 09:00 – 12:00 i 13:30 – 16:00
 • wtorek 09:00 – 12:00 i 13:30 – 16:00
 • środa 09:00 – 12:00 i 13:30 – 16:00
 • czwartek 09:00 – 12:00 i 13:30 – 16:00
 • piątek 09:00 – 12:00 i 13:30 – 16:00

* Za wyjątkiem nowozelandzkich i polskich świąt.