Skip to main content
Main content

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

signal-iduna.jpg (6 KB)

 

Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Orient Travel ubezpieczeni są Towarzystwie Ubezpieczeń Signal Iduna Polska. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje:

 •  ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) do 30 000 EUR
 •  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 16 000 PLN
 •  ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) do 1 800 PLN
 •  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 50 000 EUR

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znaleźć można w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże”.

 

Choroba przewlekła – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

 

Choroba nowotworowa – schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu. Schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawić się ostrymi, pojawiającymi się nagle objawami.

 

Ubezpieczenie zawarte w ofercie nie obejmuje ewentualnej zwyżki z tytułu następstw choroby przewlekłej/nowotworowej. W przypadku, gdy uczestnik cierpi na chorobę przewlekłą/nowotworową zalecane jest opłacenie dodatkowej składki. Nie dotyczy sytuacji, gdy choroba przewlekła bądź nowotworowa nie została rozpoznana przed wyjazdem za granicę i ujawniła się podczas pobytu za granicę dając objawy wymagające udzielenia pomocy natychmiastowej lub ratującej życie.

 

W przypadku zdarzenia losowego zaistniałego w czasie wyjazdu ubezpieczyciel ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej Ubezpieczonego. Jeśli zdarzenie zaistniało na tle choroby przewlekłej bez uprzednio wykupionej przez Ubezpieczonego zwyżki z tytułu następstw choroby przewlekłej ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od pokrycia lub wypłaty świadczeń na rzecz poszkodowanego Ubezpieczonego.

 

W przypadku, gdy ktoś z Państwa jest zainteresowany wykupem dodatkowego ubezpieczenia bardzo prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

W zależności od Państwa preferencji ubezpieczenie można wykupić również we własnym zakresie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

Dokumenty do pobrania

 

Zapisz się do Newslettera
Nie przegap żadnej okazji!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu rezerwacji (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Biuro Podróży Orient Travel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 36, 40-010 Katowice.

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi rezerwacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy rezerwacji złożonych na stronie orientravel.pl.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta na stronie internetowej - w systemie informatycznym obsługującym stronę przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych rezerwacji,

a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych na stronie orientravel.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez orientravel.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: office@orientravel.pl

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w witrynie orientravel.pl w Polityce Prywatności.

Więcej informacji